Vaktplan

 

Vi anbefaler å dobbelsjekke vaktplanen samme dag som du har behandling da det kan forekomme endringer.Er det flere massører på jobb kan du spesifisere hvilken terapeut du foretrekker i behandlingsskjemaet. Vi kan dessverre ikke garantere at du alltid får terapeut du ønsker.

Vinderen
24/02: Alex (11-19)
25/02: Alex (11-19)
26/02: Alex (11-19)
27/02: Adrian (10-14)- Monika (14-20)
28/02: Alex (11-19)
29/02: Alex (11-19)
01/03: Alex (11-19)
02/03: Alex (11-19)
03/03: Alex (11-19)

Grünerløkka
25/02: Sandra (10-18) / Zaklina (13-21) / Ted (14-22)
26/02: Marcus (10-18) / Arabella (13-21) / Melvin (14-22)
27/02: Marcus (10-18) / Sandra (13-21) / Arabella (14-22)
28/02: Sandra (10-18) / Barbara (13-21) / Ted (14-22)
29/02: Sandra (10-18) / Ted (11-19) / Arabella (11-19)
01/03: Sandra (12-20) / Ted (13-21)

St.Hanshaugen)
25/02: Pedro (10-18) / Melvin (13-21)
26/02: Darek (10-18) / Pedro (13-21) / Joanna (18-22)
27/02: Pedro (10-18) / Darek (13-21) / Joanna (18-22)
28/02: Pedro (10-18) / Joanna (13-21)
29/02: Joanna (10-18) / Kristyna (11-15) / Adrian (15-20)
01/03: Melvin (12-20) Arabella (13-21)
02/03: Darek (10-18) / Melvin (13-21)
03/03: Darek (10-18) / Melvin (13-21)
04/03: Justyna (10-18) / Melvin (13-21) / Peyu (18-22)
05/03: Pedro (10-18) / Justyna (13-21) / Joanna (18-22)
06/03: Nikolina (10-18) / Pedro (13-21) / Harriet (18-22)

Bislett
25/02: Darek (10-18) / Anna (13-21)
26/02: Anna (10-18) / Zaklina (13-22)
27/02: Anna (10-18) / Zaklina (13-21)
28/02: Anna (10-18) / Darek (13-21)
29/02: Barbara (10-18) / Anna (11-19)
01/03: Peyu (12-20) /
Harriet (13-21)
02/03: Anna (10-18) / Barbara (13-21)
03/03: Anna (10-18) / Barbara (13-21)
04/03: Darek (10-18) / Anna (13-21)
05/03: Anna (10-18) / Barbara (13-21)
06/03: Anna (10-18) / Barbara (13-21)

Vika
25/02: Peyu (10-18) / Nanna (13-21)
26/02: Nikolina (10-18) / Nanna (13-21)
27/02: Ewelina (10-18) / Ruta (13-21)
28/02: Zaklina (10-18) / Ruta (13-21)
29/02: Peyu (10-18) / Ruta (11-19)
01/03: tbd
02/03: Zaklina (10-18) / Ruta (13-21)
03/03: Ewelina (10-18) / Zaklina (13-21)

Skøyen
25/02: Zdrawka (10-18) / Adrian (14-19)
26/02: Arnas (10-18) / Raimonda (13-21)
27/02: Raimonda (10-18) / Arnas (13-21)
28/02: Peyu (10-18) / Nikolina (13-21)
29/02: Harriet (11-19)
01/03: tbd
02/03: Raimonda (10-18) / Arnas (13-21)
03/03: Raimonda (10-18) / Arnas (13-21)
04/03: Raimonda (10-18) / Arnas (13-21)
05/03: Raimonda (10-18) / Arnas (13-21)
06/03: Justyna (10-18) / Ruta (13-21)
07/03: Justyna (10-18) / Ruta (11-19)
08/03: Arnas (12-20)

Ski
25/02: Daria (10-18)
26/02: Ewelina (10-18) / Daria (13-21)
27/02: Daria (11-19)
28/02: Daria (10-18)
29/02: Nikolina (10-18)
01/03: Nikolina (12-20)