🎉 Få gratis massasje fra jobben 🎉
Les mer her / Tips oss om din bedrift

Hva er de generelle retningslinjene når man besøker Squeeze?

Nesten alle kundebesøk hos Squeeze er en positiv opplevelse for både kundene og terapeutene våre. Men av og til opplever vi unntak som kunne vært forhindret. Derfor har vi utviklet fem retningslinjer for å sikre best mulig atmosfære på klinikkene våre:

  1. Unngå høylytte telefonsamtaler og støy i venterommet: Dette oppleves forstyrrende for kunder som får behandling.
  2. Ikke bank på dørene til behandlingsrommene: Om man venter på terapeut eller lurer på noe finnes det relevant info i venterommet.
  3. Vis hensyn rundt personlig hygiene: Om man er svett eller har trent før behandlingen, setter vi pris på at man dusjer før besøket.
  4. Vær effektiv etter behandling: Man bør tilstrebe å kle på seg raskt etter behandling slik at neste kunde kan starte til avtalt tid.
  5. Respekter terapeutene: Terapeutene er fagpersoner og bør behandles deretter. Upassende oppførsel kan medføre ekskludering. Undertøy skal alltid være på under våre behandlinger.